Մեր մասին

Picnic.amBemel production-ի նախագծերից մեկն է, որը հիմնադրվել է 2018թվականին: Այն այսօր հանդես է գալիս որպես առանձին միավորում՝ իրկանոնադրությամբ և ձևաչափով: Այն առաջարկում է ժամանցի, հանգստի,տուրիզմի ինքնատիպ ձևաչափ: Բացօթյա միջոցառումների կազմակերպում ևսպասարկում ՀՀ-ում գտնվող ցանկացած մարդուն հասանելի բնության գրկում,ինչպես նաև ոչ ռեստորանային միջավայրում (ամառանոցներ, բնության գրկումգտնվող հանգստի գոտիներ, տանիքներ և այլն) մատուցել ռեստորանայինծառայություններ:

Բացի ռեստորանային ծառայություններից Picnic.am-նառաջարկում է ժամանցի բազմաթիվ տարբերակներ:Տուրիզմ- առաջարկում ենք անցկացնել 1 օր Picnic.am-ի աշխատանքային խմբիհետ, որտեղ զբոսաշրջիկների հետ միասին գյուղական բնակավայրերից ձեռք ենքբերում էկո մթերք և բնության գրկում պատրաստում, ճաշակում, որից հետո անց էկացվում հայկական ժողովրդական բակային խաղերի մրցույթ:Picnic.am առաջարկում է դպրոցական էքսկուրսիաներ, ընտանեկան, կոլեկտիվ ևընկերական հավաքույթներ բնության գրկում կամ քաղաքից դուրս գտնվողամառանոցներում, ինչպես նաև ծննդյան, կնունքի, նշանադրության,հարսանեկան միջոցառումներPicnic.am-ի թիմը համալրված է պրոֆեսիոնալ մասնագետներով: